Laden...

Loek Winter

Loek Winter hecht er grote waarde aan nogmaals te benadrukken dat hij alle medewerking aan formeel extern onderzoek zal verlenen en heeft de uitdrukkelijke wens dat de rol wordt onderzocht van alle relevante partijen die betrokken zijn en waren bij het faillissement van de ziekenhuizen. Hij ziet de uitkomsten van welk onderzoek dan ook met vertrouwen tegemoet.

Voorts, in het licht van de actualiteit rond het faillissement van het MC Slotervaart en MC IJsselmeerziekenhuizen krijgt Loek Winter legio verzoeken van uiteenlopende media voor interviews of een toelichting inzake de laatste ontwikkelingen. Ook wordt hem om commentaar gevraagd op artikelen.

Loek Winter vindt het belangrijk, teneinde ook om de verwachtingen te managen, hierbij mee te delen dat hij op dit moment niet inhoudelijk ingaat op persverzoeken over de ziekenhuizen of welk ander gelieerd onderwerp dan ook.

Succes

→ Winkelwagen bijgewerkt

Info

→ Winkelwagen bijgewerkt

Succes

E-mail verzonden!

Fout

E-mail niet verzonden!

Fout

Artikel niet meer op voorraad!

Fout

Succes

Succes

Fout

Presentaties


Presentaties

Maart 2015 | Stichting Care for Pharmacy
Webcast "Innoveren in de farmacie"

November 2014 | Achmea Farmacie Symposium
Zorgondernemerschap als therapie (online video)

Augustus 2014 | TIAS - MBE
Zorgondernemerschap als therapie (pdf)

September 2010 | Landgoed Voorlinden Wassenaar
Prinsjesdagbeschouwing Zorg (pdf)

September 2010 | Zorgmarkt
Onderhandelen met de zorgverzekeraar (pdf)

September 2010 | Wassenaar
Prinsjesdagbeschouwing Zorg 2010 (pdf)

Augustus 2010 | Arts & auto
Oplopende gemoederen

Oktober 2009 | Flevolandse Artsendagen 2009, Den Dolder
Presentatie: “over je eigen grenzen heen kijken"

Oktober 2009 | Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, voor minister Klink.
"Ziekenhuizen vanuit een Privaat Perspectief Bezien" (pdf)

Oktober 2009 | Rode Hoed Symposium “Medisch Specialist 2010", Amsterdam
Presentatie: “de private investeerder"

Augustus 2009 |
Seneca Journaal (pdf)

Juni 2009 | thema-avond Zorg&Gezondheid, Hilversum
Presentatie: “Privatisering van het ziekenhuiswezen"

Juni 2009 | Openingssymposium van het Zijlstra Centrum, Amsterdam
Presentatie: “de meerwaarde van het Zijlstra Centrum vanuit de praktijk"

Mei 2009 | Nationale Debatcyclus Gezondheidszorg, Putten
Presentatie: “nieuwe ordeningen in zorgondernemerschap"

Mei 2009 | Symposium voor het eerste lustrum van Teaching Hospital OLVG, Amsterdam
Presentatie: “hart voor de mens en hart voor je werk"

Mei 2009 | Masterclass TMS Business School, Enschede
Presentatie, thema: “Innovatie en ondernemerschap in de zorg"

Maart 2009 | Radio Lelystad, programma Spraakwater
Interviews over Loek als nieuwe eigenaar van de IJsselmeerziekenhuizen

November 2008 | Nationaal Medisch Specialisten Forum, Utrecht
Presentatie: “Marketing; maar wie is de klant?"

November 2008 | Masterclass Medisch Centrum Haaglanden, Dan Haag
Presentatie: Waarde creëren in de praktijk"

November 2008 | Openingssymposium van DC|Rotterdam (eigen vestiging), Rotterdam
Presentatie: “Diagnostiek voor de huisarts; 10 jaar ervaring"

Oktober 2008 | Directiedag Ministerie Volksgezondheid, Welzijn en Sport, Voorburg
Presentatie

Oktober 2008 | Symposium “Van alle markten thuis" van Medilex
Presentatie: “best practice: marketingvoorbeelden uit de praktijk"

Oktober 2008 | Jaarcongres Zorgmarkt, Arnhem
Presentatie

Oktober 2008 | Symposium GGZ, Ede
Presentatie: “hoe gaat het tot nog toe in de somatiek met marktwerking?"

September 2008 | Symposium voor opticiens van het Medisch Centrum Jan van Goyen, Amsterdam
Presentatie: openingswoord

Maart 2008 | opening Praktijk voor Kaakchirurgie en Tandheelkunde van het Medisch Centrum Jan van Goyen/OLVG, Amsterdam
Presentatie

Februari 2008 | Symposium “marktwerking in der verloskundige zorg", Amsterdam
Presentatie: “ervaringen met ondernemen in de zorg"

November 2007 | Symposium “Medisch Specialist als zorgconcurrent?", Utrecht
Presentatie: “reactie op de veranderende omgeving door de manager"

November 2007 | symposium “afschaffing lumpsum", Rotrerdam
Presentatie: “de specialist als ondernemer"