Laden...

Loek Winter

Loek Winter hecht er grote waarde aan nogmaals te benadrukken dat hij alle medewerking aan formeel extern onderzoek zal verlenen en heeft de uitdrukkelijke wens dat de rol wordt onderzocht van alle relevante partijen die betrokken zijn en waren bij het faillissement van de ziekenhuizen. Hij ziet de uitkomsten van welk onderzoek dan ook met vertrouwen tegemoet.

Voorts, in het licht van de actualiteit rond het faillissement van het MC Slotervaart en MC IJsselmeerziekenhuizen krijgt Loek Winter legio verzoeken van uiteenlopende media voor interviews of een toelichting inzake de laatste ontwikkelingen. Ook wordt hem om commentaar gevraagd op artikelen.

Loek Winter vindt het belangrijk, teneinde ook om de verwachtingen te managen, hierbij mee te delen dat hij op dit moment niet inhoudelijk ingaat op persverzoeken over de ziekenhuizen of welk ander gelieerd onderwerp dan ook.

Succes

→ Winkelwagen bijgewerkt

Info

→ Winkelwagen bijgewerkt

Succes

E-mail verzonden!

Fout

E-mail niet verzonden!

Fout

Artikel niet meer op voorraad!

Fout

Succes

Succes

Fout

Op 25 oktober 2018 zijn MC Slotervaart en MC IJsselmeerziekenhuizen tot mijn grote verdriet failliet verklaard. Het persoonlijke leed van de mensen op de werkvloer, naast de zorg voor de patiënt, raakt mij het meest. Dat zijn de mensen waar ik voor sta en altijd zal staan; de handen aan het bed die iedere dag de beste zorg leveren.

De berichtgeving in de media is tendentieus en pertinent onjuist. Goede patiëntenzorg is altijd het uitgangspunt geweest. Want als zorgondernemer blijf ik elke dag werken aan mijn doel om de zorg toegankelijk en efficiënter te maken. Dat is waar ik nog steeds voor sta.

Ik hecht er aan te benadrukken dat ik alle medewerking aan formeel extern onderzoek zal verlenen. In het licht van de faillissementen moeten de rollen onderzocht worden van alle relevante partijen die betrokken zijn en waren bij het faillissement van de ziekenhuizen. Ik zie de uitkomsten van de onderzoeken met vertrouwen tegemoet.

Loek Winter, november 2018